A Fővárosi Bíróság a Honi Faesztergályos Egyesület elnevezésű szervezet 14289. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába veszi.
A bíróság egyidejűleg a szervezetet a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősíti.

Az egyesület betekintést nyújt a honi faesztergályosok életébe. Összefogja ennek a ma már feledésbe merülő szakmának híveit. Kapcsolatot teremt idős faesztergályosokkal. Nyílt-napok keretén belül bemutatjuk alkotásaikat, eszközeiket.

1. Az Egyesület céljai: 

-           Hagyományőrzés:

-         A faesztergályozás történelmi anyagainak felkutatása,

-         Régi faesztergák felújítása

-         Idős szakemberekkel felvenni a kapcsolatot

-           A faesztergályos szakma népszerűsítése:

-         Kiállítások rendezése

-         Bemutatók szervezése

-         Találkozók rendezése

-         Videó és képanyagok készítése a faesztergályozás fogásairól

-         Fotógaléria a múltat idéző régi esztergákról

-         A faesztergályos szakmát és az egyesület tevékenységét bemutató honlap üzemeltetése

2.      Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. A célok és feladatok megvalósítása során az Egyesület törekszik rá, hogy ne csak tagsága, hanem a széles nyilvánosság is élvezze az Egyesület tevékenységének gyümölcseit.

3.      Az Egyesület feladatai:

Az Egyesület feladata a faesztergályos szakma hagyományainak megőrzése, a széles nyilvánossággal való megismertetése, oktatása, illetve a szakma továbbélésének biztosítása.

Az Egyesület feladatait a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 4., 5., 6. pontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységek körében látja el.

Nyelvfelismerés » Magyar

Nyelvfelismerés » Magyar

Nyelvfelismerés » Magyar

Nyelvfelismerés » Magyar

Nyelvfelismerés » Magyar

Nyelvfelismerés » Magyar